มูลนิธิ มังกรฟ้า ยิ่งให้ ยิ่งใหญ่ ส่งแรงใจสู้ภัยวัววิด โรงหมอสนาม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนไม่สมประกอบ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี

มังกรฟ้า หวย

สลากทุกใบที่ท่านซื้อ พวกเราได้นำไปสร้างผลดี แล้วก็ทดแทนสังคมอย่างแท้จริง
พวกเราประกอบกิจการด้วยความซื่อซื่อสัตย์สุจริตเป็นป้อม   

มังกรฟ้า หวย

ทางมูลนิธิ มังกรฟ้า ยิ่งให้ ยิ่งใหญ่ ขอร่วมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคม

บริจาคน้ำกิน รวมทั้งของกินของใช้ให้กับ โรงหมอสนาม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนไม่สมประกอบ

ณ ตึกบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวนวิทยาศาสตร์เมืองไทย จังหวัดจังหวัดปทุมธานี 

มูลนิธิ มังกรฟ้า ยิ่งให้ ยิ่งใหญ่ ขอส่งกำลังจพร้อมความกังวลให้กับทุกๆท่าน

แล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วน  ที่เผชิญกับเหตุการณ์วัววิด 19 อยู่ในช่วงเวลานี้

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปร่วมกันนะครับ